D3 VİTAMİN EKSİKLİĞİ

2007-04-05 01:18:00

 

Ülkemiz güneşten zengin bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen D vitamini yetersizliği gebe kadınları, bebekleri ve adolesan çağdaki çocukları etkileyen önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Son yıllarda kemik sağlığı ve D vitamini destek programlarının önemi yeniden gündeme gelmiş ve birçok ülkede bütün bebeklere günde 400 IU D vitamini sağlanması önemli bir sağlık hizmeti önceliği olarak kabul edilmiştir.

 

Yenidoğan döneminden itibaren D vitamini desteği önem kazanmaktadır. Bu durum, özellikle riskli bölgelerde yaşayan bebeklerde verilmesi gereken D vitamini dozu ve başlanma zamanını da önemli kılmaktadır. Ülkemizdeki veriler, D vitamini yetersizliği ve nütrisyonel riketsin güncel bir sorun olduğunu, anneler ve birinci basamakta çalışan sağlık personeli başta olmak üzere toplum eğitimine önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.

 

Ülkemizin kırsal kesimleri ve Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgelerinde D vitamini yetersizliği önemli bir sorunken, büyük şehirlerde yaşayan bebek ve çocuklarda da D vitamininin gereksiz kullanımı yeni bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır . Çocuk kliniklerine ağır D vitamini hipervitaminozu ile yatan hastaların yanı sıra sağlam çocuk polikliniklerine çok sayıda hiperkalsiüri ve ürolitiazisli hasta başvurduğunu ve hemen hepsinde bebeklik döneminde önerilenden daha fazla D vitamini verildiği bildirilmektedir...
 

Image Hosted by ImageShack.us

2691
0
0
Yorum Yaz