SORULAR-CEVAPLAR (çocuklarda geniz eti)

2006-05-08 10:38:00

 

Geniz eti nedir ?

Burunun gerisinde yerleşmiş lenfoid dokulardır. Burunun arkasında ve boğazın üst ucunda yerleşmiş olan bu dokular, normal koşullarda vücudun enfeksiyonlara karşı savaşımında rol oynarlar,  lenfoid hücrelerden oluşmuştur. Lenfosit yapımında rolü vardır. Yeni doğanda anneden geçen immünglobulinler nedeniyle küçüktürler. 4-5 yaşlarda daha sık olmak üzere enfeksiyonlara bağlı olarak büyürler. İleri yaşlarda küçülme eğilimi gösterirler.

 

Geniz etinin büyük olması burundan solunuma engel oluşturur. Ayrıca kulak ve sinüslerin boşalımını bozarak değişik boyutta problemlere yol açarlar. Bu çocuklarda işitme kayıpları, horlama, ağızdan soluma, gece öksürükleri, burun akıntıları gözlenmektedir. Kronik geniz eti iltihapları veya büyümeleri ortodontik bozukluklar, yüz gelişiminde bozukluklar ve konuşma bozukluğuna yol açabilmektedir.

 

Bademcik ve geniz eti büyümeleri üst solunum yolunu daraltacak boyuta ulaştığında horlama ve apne dediğimiz uykuda nefessiz kalma gibi ciddi sorunlar başlatır. Bu durumlarda bir KBB uzmanı ile görüşülmesinde yarar vardır.

 

Geniz eti  ağız çok açıldığında görülebilir mi?

Hayır, normal de görülmezler. Ancak özel yöntem ve tetkiklerle görülebilir yada görüntülenebilirler. Büyüdüğü ise çoğunlukla belirtileri ile düşünülür. Bu nedenle büyüme yada iltihaplanma belirtileri önemlidir.

 

Geniz etinde büyüme veya iltihaplanma ne gibi belirti verir ?

Burundan soluk alma zorluğu, ağız açık uyuma, ağızdan soluma, genizden konuşma, horlama, hırıltılı soluma, ağız kuruluğu, burun tıkanıklığı ve akıntısı, uyku bozuklukları, uykuda kısa süreli solunum durması, uykudan sıçrayarak uyanma, sık yineleyen orta kulak iltihabı gibi belirtiler geniz etinin büyüdüğünü veya iltihaplandığını düşündürür.

 

Her geniz eti ameliyat edilir mi ?

Hayır. Ancak yukarıdaki belirtilerden bir veya birkaçı varsa gecikmeden bir Kulak Burun Boğaz Uzmanına başvurulmalıdır. Doktorunuzun iltihap düşünmesi durumunda ilaç önermesi mümkündür. İlaçla tedavi yakınmaları ortadan kaldırabilir, ancak büyüme ortadan kalkmaz ve belirtiler yineleyebilir. Bu durumda ameliyat bir süre sonra yine söz konusu olabilir.

 

Image Hosted by ImageShack.us

 

BADEMCİKLER VE GENİZ ETİ HANGİ DURUMLARDA ALINMALIDIR?

Bademcik ve geniz eti ameliyatları KBB kliniklerinde sık uygulanmaktadır. İlaç tedavisinden fayda görülmediğinde cerrahi olarak bunların çıkartılmasına baş vurulmaktadır. Bu ameliyata karar vermek için kullanılan iki kriter vardır. 

 

1-Kesin ameliyatı gerektiren durumlar:

Üst solunum yolunun bademcik ve geniz eti büyüklüğüne bağlı olarak tıkanması

Bademcik etrafında abse (Peritonsiller abse)

Kötü huylu tümör şüphesi

Çene yapısını bozan geniz eti ve bademcik büyümeleri.

2-Göreceli ameliyat gerektiren  durumlar

 

           En başta sık tekrar eden bademcik enfeksiyonları gelmektedir. Bademcik ameliyatlarının %40'ı bu nedenle yapılmaktadır. 

          Son bir yılda 7 defa veya son iki yılda yıl başına 5 'şer defa veya son üç yılda yıl başına 3 'er defa yada daha sık ateşli bademcik iltihaplanması geçirilmesi

         Difteri (Kuş palazı) mikrobu taşıyıcıları 

         Kalp kapak bozukluğu olan kişiler. 

         Bademcik ve geniz eti iltihaplanmasına bağlı olarak sık orta kulak iltihabı geçirilmesi.

 

BU AMELİYATLAR HANGİ YAŞTA YAPILIR?

Alt yaş sınırı zorunlu haller dışında 4-5 yaş olarak belirlenmiştir. Üst yaş sınırını belirlemek mümkün değildir. Genel olarak ileri yaşlarda bu hastalığın görülme oranı düşüktür ve çoğu zaman basit çözümler tercih edilmektedir.

 

Image Hosted by ImageShack.us

 

Ameliyat için uyutmak gerekli mi ?

Evet. Geniz eti alınması (Adenoidektomi) ameliyatı günümüzde yalnızca Genel Anestezi altında uygulanır. Cerrahınız bu konuda sizi aydınlatacak ve bu işlem için bir Anesteziyoloji uzmanı tarafından konsülte edilmenizi önerecektir.

 

Geniz eti ameliyatı riskli bir ameliyat mıdır ?

En küçük operasyonun bile riski vardır. Bu risk anestezi riski olabildiği gibi ameliyata ait riskler de olabilir. Ancak günümüzde anestezi ve cerrahide ki teknik gelişmeler bu konudaki riskleri yok denecek boyutlara indirgemiştir.

 

Çocuğumda ameliyat izi kalacak mı ?

Bu ameliyat ağız içinden yapılacağı için hiçbir kesi izi olmayacaktır. Kısa bir süre sonra evinize gidebilecek ve çocuğunuz için bir kısıtlama olmayacaktır.

 

Geniz eti yeniden oluşur mu ?

Evet seyrek te olsa geniz eti buluğ çağına kadar yeniden büyüme yapabilir

 

Ameliyat edilmeden küçülmez mi ?

Tedavi ile belli oranda küçülebilir. Ayrıca, buluğ çağından sonra da boyutları küçülebilir.

 

4679
0
0
Yorum Yaz